شما اینجا هستید: صفحه اصلیآموزشگاهكارگاههاي آموزشيكارگاه هاي طرح ارتقاء(وي‍ژه حسابداران)

آشنایی و کار با نرم افزار رافع 7 و هلو

1- آشنایی و کار با نرم افزار رافع 7 و هلو 

2-ثبت مکانیزه اسناد واقعی

3- تنظیم لیست حقوق با نرم افزار

4- تنظیم لیست بیمه با نرم افزار 

5- تنظیم گزارش خرید فروش فصلی

6- عملیات پایان سال

( بستن حسابها واختتامیه)

7- تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

8- تحریر دفاتر روزنامه وکل

9- تنظیم اظهارنامه عملکرد