شما اینجا هستید: صفحه اصلیآموزشگاهكارگاههاي آموزشيكارگاه هاي طرح پايه(وي‍ژه رشته هاي غيرمرتبط)

کارگاه حسابداری پایه - مدرس حسابدار ارشد

1-      آشنایی با کدینگ وماهیت حسابها

2-      آشنایی با حسابهای دائم وموقت

3-      ثبت سند دستی و تهیه گزارشات

4-      آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد

5-      آشنایی با انواع مالیاتها ونحوه محاسبه

6-      آشنایی با روشهای استهلاک ونحوه محاسبه

7-      آشنایی با حسابداری پیمانکاری

8-      کار با نرم افزار (5جلسه دو ساعته)

کارگاه حسابداری پایه - مدرس مدیر مالی

1-      آشنایی با کدینگ وماهیت حسابها

2-      آشنایی با حسابهای دائم وموقت

3-      ثبت سند دستی و تهیه گزارشات

4-      آشنایی با قوانین حقوق ودستمزد

5-      آشنایی با انواع مالیاتها ونحوه محاسبه

6-      آشنایی با روشهای استهلاک ونحوه محاسبه

7-      آشنایی با حسابداری پیمانکار

8-      کار با نرم افزار (5جلسه دو ساعته)