شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتمعافیت مالیاتی موضوع ماده 101 ق م م برای سال 97

معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 ق م م برای سال 97

 معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۱۰۱ و نیز ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ چه مبلغی می باشد؟

 

مبلغ ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  (بیست و یک میلیون و ششصد هزار تومان) مقرر شده است.

️یعنی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال ۱۳۹۷ ، که فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن تا پایان خرداد ۹۸ می باشد می توانند تا این مبلغ درآمد از معافیت مالیاتی با رعایت صوابط و مقررات بهره مند شوند ونحوه محاسبه مالیات را براساس ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه نمایند.