شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتبخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴(کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات)

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴(کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات)

\

حق بیمه عمر و زندگانی حقوق بگیران و افراد تحت تکفل آنها قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می باشد.

در صورت پرداخت هزینه های بیمه عمر و زندگانی توسط شخص حقوق بگیر ، در پایان سال می تواند از اداره امور مالیاتی درخواست تسهیلات مربوطه نماید و یا نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.