شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتپرسش و پاسخ در خصوص پایانه های فروشگاهی ( کارتخوان )

پرسش و پاسخ در خصوص پایانه های فروشگاهی ( کارتخوان )

 امکان ثبت برای دستگاه کارتخوانی که استانداردهای سامانه صندوق فروش مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور را رعایت کرده باشد وجود دارد؟