شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريتامين و پشتيباني نيرو

تامین و پشتيباني نيرو

 در عصر حاضر با پيشرفت تكنولوژي ، نرم افزار كه پايه و اساس علوم مختلف اعم از پزشكي تا مديريت و

حسابداري را شكل داده است ؛ با تحول در ساير علوم نه تنها باعث سرعت بخشي در انجام كارها و مبادلات ،

كنترل و كاهش هزينه ها گرديده بلكه با پردازش اطلاعات و تجزيه وتحليل هاي آماري باعث نگرشي نوين در صنايع

و از آن جمله حسابداري كسب وكار گرديده تا جايي كه همگان به درستي دريافته ايم كه بدون داشتن يك سيستم

مكانيزه حسابداري ، عملاً بقا كسب و كارمان امكان پذير نمي باشد . بر اين اساس بر خود لازم ديديم كه با توجه به

نياز جامعه و بازار كار ؛ ضمن ايجاد پيوند بين حسابداري و نرم افزار ، از شركت هاي معتبر نرم افزاري نمايندگي

دريافت نماييم.