شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريتهيه اظهارنامه عملكرد و ارزش افزوده

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظند مالیات بر ارزش افزوده خود را هر 3 ماه یک بار به اداره دارایی تحویل نمایند که شرکت حسابداری تندیس درفک از مرحله ثبت نام تا مرحله تحویل اسناد و قبولی آن شرکت در کنار مشتریان خود می باشد.