شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريتهيه ليست حقوق و بيمه

تهیه لیست بیمه وحقوق

يکي از وظايف مهم بخش حسابداري محاسبه  ماليات حقوق پرسنل مشمول و تنظيم ليست حقوق  و ليست بيمه جهت ارائه به سازمانهاي مربوطه  مي باشد.  از اين رو شرکت تنديس درفك در تمامي کارگاههاي آموزشي خود ،اين وظيفه را لحاظ نموده است .

 شايان ذکر است جهت اطلاع از اهميت موضوع ،مواردي از قوانين اشاره  ميشود:

1- بيمه عدم تسليم ليست حقوق  وبيمه در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختي وبيمه پرداختي .

2- مهلت قانوني جهت تحويل ليست و پرداخت حق بيمه هر ماه ،حداکثر تا پايان آخرين روز ماه بعد .

 3- مهلت قانوني جهت تحويل ليست حقوق و پرداخت ماليات تا پايان 30 روز ماه بعد .