شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريمديريت مالي

مدیریت مالی

 مـدير مالي  حسابدار حرفه اي است که داراي صلاحيت حرفه اي بوده وضمن دارا بودن آگاهي هاي کلي در زمينه هاي متنوع امور مالي ودانش مديريت ، در يك يا چند زمينه مشخص مالي نيز متخصص است .
برنامه ريزي ،هدايت و هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي شـركت در چهارچوب مقررات ، قوانين ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب جزء وظايف مديران  مالي مي باشد .
در اين راستا شرکت تنديس درفك با داشتن تجربه كافي در زمينه مديريت گام به گام مديران موفق در صحنه حضور داشته و با هدف کاهش هزينه هاي سازماني آماده ارائه خدمات ميباشد .