شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريمكانيزه كردن حساب ها

ثبت مکانیزه اسناد مالی رویدادهای مالی

امروزه براي نگه داشتن اسناد خود  به جاي دفتر هاي بزرگ از خدمات الکترونيکي استفاده مي کنند

که با تهيه نرم افزار متناسب با آن مي توان اين کار را انجام داد علاوه بر کوچک سازي حجم اسناد به روز

بودن , دسترسي آسان تصميم گيري به موقع از مزاياي ثبت مکانيزه به شمار مي رود که اين شرکت با

مشاوره لازم و بعد از تهيه نرم افزاربراي اجراي ثبت مکانيزه اقدام لازم را انجام مي دهد  


تهيه صورت مغايرت بانکي :


وقتي به صورت حسابهاي بانکي خود مراجعه ميکنيد هميشه با اختلاف هاي گوناگوني در مانده حساب

خود با صندوق مواجه مي شوید,  تهيه صورت مغايرت  به کمک تطبيق اسناد با رويدادهاي

مالي توسط حسابداران صورت مي گيرد.