شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتمدیریت واحد فروشگاهیواحد نظارت و بازرسی

واحد نظارت و بازرسی

شرح وظایف

واحد نظارت و بازرسی

 

1) کنترل لاین ها

2) کنترل و نحوه چیدمان کالاها با هماهنگی سرپرست یا مدیریت

 

3) کنترل و بررسی اتیکت یا شناسنامه کالاها

 

4) عدم ایجاد تنش و درگیری با پرسنل فروشگاه و هماهنگی کامل کارها با مدیریت

 

5) شمارش و اصلاح دقیق فاکتورهای ورودی به فروشگاه

 

6) انجام اصلاحات لیستی کالاها در صورت نیاز

 

7)تهیه گزارش روزانه اط روند اجرایی شمارش ها , اصلاحات و کارهای انجام شده .

 

8) نظارت و کنترل تاریخ مصرف کالاها